Informacija tėvams dėl lankymo rugpjūčio mėn.

Darželis dirbs nuo 7.30 iki 18.00 val. Budinčių grupių nebus. Vaikai priimami pagal apklausos duomenų sąrašą.

Vaikus prašome atvesti iki 8.30 val. Apie vėlavimą ar neatvykimą prašome informuoti grupės auklėtoją arba pavaduotoją tel 861573757

Vaikams, kuriems pasireiškia užkrečiamų ligų požymiai į darželį nebus priimami.

Pasirūpinkite, kad vaikai turėtų gertuves ir galvos apdangalus nuo saulės.

Lopšelio- darželio „Želmenėlis“ vaikai pagal sąrašą lankys dvi grupes.

Rugpjūčio 2 d. visus pasitiks pavaduotoja ir palydės į grupę.

Padėka UAB Patogu pirkti

Dėkojame knygynui patogupirkti.lt už padovanotas knygeles! Radome tikrai vertingų knygelių ne tik vaikams, bet ir pedagogams. Darželio vaikai galės klausyti terapinių Ingos Narijauskienės pasakų apie pelėdą Druliją, susipažinti su paslaptingais girios gyventojais Lugais, išgirsti Neringos Čereškevičienės Tele Bim-Bam pasakėles, vartyti rinkinius apie gamtą. Mokytojams skirtos puikios knygos apie retorikos meną ir neurolingvistinį programavimą. Džiaugiamės, kad knygyno dėka mums atsivers naujos pažinimo erdvės ir žinosime, kur ieškoti naujų įkvėpimų ir nuotykių. Kauno menų darželio „Etiudo“ vardu – nuoširdus, skambus AČIŪ!

Naujienos dėl Covid-19

Naujausias LR vyriausybės nutarimas, kurio vadovaujamės.  Mums svarbiausias 2.2.9.1 papunktis: “ ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“. 

Karantinas_2020_11_14+(003)

Gyvenant šiuo sunkiu ir neįprastu laikotarpiu bei rūpinantis savo emocine ir psichologine sveikata, psichologinės pagalbos ar konsultacijos galite kreiptis į psichologę Ingridą Naujokaitienę Tel.  860403206 ir visuomenės sveikatos specialistę Virginiją Zieniūtę. Tel 867529241,  867693601 

Algoritmai, kaip elgtis COVID-19 metu
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbti-algoritmai-kaip-elgtis-jei-ugdymo-istaigos-darbuotojas-ar-mokinys-susirgo-covid-19-liga

Dėl švietimo veiklos karantino laikotarpiu
Inf. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras