Paslaugos

  • Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus kviečiame lankyti menų darželį Etiudas
  • Meno priemonėmis ugdome asmenybes, laviname emocinį intelektą, išryškiname ypatingus vaikų gebėjimus.
  • Vaikams sudarome sąlygas išreikšti save garsu, vaizdu, judesiu atrandant unikalios saviraiškos džiaugsmą
  • Įstaigoje dirba kvalifikuotų pedagogų komanda: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, dailės, muzikos, teatro, šokio pedagogai, korekcijos specialistai. 
  • Vaikų ugdyme taikome meno metodą, siekiame integralumo, kokybės, pozityvių vertybinių nuostatų puoselėjimo.