Informacija tėvams

Informacija apie tai, kur galite rasti ir susipažinti su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais:

Švietimo ir mokslo ministerija    www.smm.lt      

Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba www.kppt.lm.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras www.kpkc.lt

Pedagogų profesinės raidos centras www.pprc.lt

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

Švietimo informacinių technologijų centras  www.itc.smm.lt

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt

Portlas tėvams ir pedagogams www.ikimokyklinis.lt

„Žaisminga kalbos terapijos priemonė “ Lifelong Learning Programme (LLP) Comenius projekte  „Friendly Resources for Playful Speech Therapy“ www.frepy.eu