„Kregždutės“ grupė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė

Mokytojos: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Glambienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Diana Kaminskienė
Mokytojos padėjėja: Zita Grigalauskienė

Grupės ugdomoji veikla praturtinta muzika, sudaromos galimybės atsiskleisti vaiko muzikalumui ir kūrybiškumui. Per staigmenas, stebėjimus, tyrinėjimus eksperimentus atskleidžiama tai, kas vaikui dar nežinoma, nepatirta. Rengiamos ekskursijos mieste, respublikoje, dalyvaujama įvairiuose projektuose, renginiuose, konkursuose, festivaliuose.