„Gintarėlio“ grupė

Supk bangele gintarėlį, saulės brangų akmenėlį
Kelk į aukštį, mesk į šoną, paridenk pirmyn, jei nori
Kai išsupsi gintarėlį, mažą mažą akmenėlį 
Mesk tada jį man delnan, saulę mažą iš vandens

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė
Mokytojos: vyresnioji mokytoja Eglė-Aida Baltrušaitienė, vyresnioji mokytoja Sigita Kaulėnienė
Mokytojos padėjėja Jaroslavna Čiuhrij

Grupės veikloje didelis dėmesys skiriamas dailės raiškai, smulkiosios motorikos lavinimui,
saugaus eismo įgūdžių formavimui.