Ugdymo aplinka

Ugdymo aplinka

Esame darželis, kuriantis savitas vertybes, turintis kūrybinės raiškos stilių, vaikų ugdyme taikantis meno metodą.

Ugdome žaisdami, todėl darželyje gausu žaislų, žaidimų, ugdymo priemonių;

Ugdome daile, todėl darželyje įkurta dailės studija, kurioje gausu kūrybinių priemonių suplanuotai ir spontaniškai vaikų veiklai;

Ugdome muzika, todėl sukaupta didelė gausa muzikos instrumentų, muzikinių įrašų, muzikinės improvizacijoms naudojamos įvairios muzikinės ir nemuzikinės priemonės, buities daiktai;

Ugdome teatru, todėl aplinka nuolat kinta, kuriama čia ir dabar;

Ugdome šokiu, todėl salėje pakankamai erdvės išraiškos šokio užsiėmimams. Kūrybinei išraiškai naudojami kaspinai, audiniai, netradicinės priemonės.

 • Darželio ugdymo aplinka įrengta taip, kad vaikai gerai jaustųsi, būtų laisvi, kūrybiški;
 • Grupių erdvėse ir visoje darželio aplinkoje gausu vaikų kūrybinės veiklos darbų;
 • Grupių aplinkoje įkurtos vaikų bibliotekos, erdvės meninėms veikloms, vaidmeniniams, statybiniams žaidimams, matematikai, pažinimui, kalbai, konstravimui, gamtotyrai;
 • Vaikų žaislai, žaidimai, ugdymo priemonės yra saugios, patrauklios, estetiškos;
 • Baldai išdėstyti taip, kad vaikai galėtų laisvai ir saugiai judėti, veikti savarankiškai, grupele, porose visa grupe;
 • Įsigyti vaikų kūrybiškumą ugdantys šviesos stalai ir dėžės;
 • Priešmokyklinėje grupėje įrengta išmani lenta;
 • Kokybiškam ugdymui įrengta salė, dailės studija, sporto salė, logopedės, psichologės kabinetai;
 • Aktyviai vaikų veiklai sukurta lauko aplinka: įrengta sporto, saugaus eismo aikštelės, „Kneipo“ takas, po sporto priemonėmis paklota saugi akrilinė danga, sportavimo ir žaidimų įrenginiai, smėlio dėžės.
 • Įrengti modernūs ir ilgaamžiai lauko muzikos instrumentai;
 • Vaikų saugumą užtikrina tvora, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė;

Vaikų ugdymo aplinka turtinama, atnaujinama, keičiama atliepiant vaikų ir pedagogų poreikius.