Trumpa įstaigos istorija

1977 m. kovo 18 d. buvo atidarytas Kauno 97-asis lopšelis-darželis, kuris

1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į menų darželį „Etiudas“.

Tampant meninio ugdymo darželiu pradėtos kviesti meno specialistės, meno pedagogikos teoretikė. Kuriamos pirmosios meninės krypties vaikų grupės, buriama bendraminčių komanda. Pirmiausia įstaigoje pradėjo dirbti dailininkė, vėliau teatro ir šokio pedagogės. Kiekviena menininkė turėjo originalių idėjų, sumanymų. Tai praplėtė darželio pedagogių patirtį, skatino mąstyti, keistis.

Menų darželis „Etiudas“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, taikanti meno metodą, kuriame „gyvena“ keturios meno mūzos –muzika, dailė, teatras, šokis.

Nuo 2003 iki 2018 metų veikė vaikų meninio ugdymo konsultacinis metodinis centras, kurio tikslas kurti ir skleisti vaikų ugdymo daile, meniniu judesiu, muzikinio bei teatrinio ugdymo konsultavimo ir metodinės paramos sistemą Kauno miesto ir respublikos pedagogams.