Tradicijos

Saviti meno metodą įprasminantys renginiai  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės kompetencija. Kompozicijos kūrimas iš balto popieriaus 
Tarptautinis vaikų meno projektas, skirtas Motinos dienai
Vaikų dailės akcija-paroda „Mano tėviškė“
Vaikų Poezijos pavasarėliai
„Etiudo“ metodinio darbo patirtis: stendinių pranešimų parodos
Seminarai mieste ir respublikoje
Konferencijos, metodinės valandos-praktikumai, konsultacijos
Vaikų meno projektai, dailės akcijos, plenerai
Vaikų dailės parodos, pedagogų parodos
Teatro etiudai, šokio improvizacijos, muzikiniai koncertai tėvams
Metodiniai leidiniai, straipsniai spaudoje
Tarptautiniai vaikų meno, eTwinning projektai
Įstaigos jubiliejiniai renginiai
Tradiciniai renginiai įstaigoje
Rugsėjo pirmosios šventė
Akcija, skirta pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti
Vaikų rudens šventės, šeimų rudeninių kompozicijų parodos grupėse 
Projektas „Draugo diena“
Akcija „Papuoškime eglutes darželio kieme“
Advento vakarai bendruomenei
Po grupes keliaujanti pasaka „Trys karaliai“
Bendruomenės renginys „Užgavėnės“
Tarptautinė vaikiškos knygos diena
Renginys, skirtas žemės dienai „Auginu gėlę“
„Amatų dienelės“
Pedagogų vadinimai vaikams „Velykėlės“
Teatro diena darželyje
Sporto šventės
Atvirų durų diena – dailės akcija „Draugystės šypsenos“
Saugaus eismo šventės
Renginys skirtas vaikų gynimo dienai „Arbatos popietė visai šeimai“
Vasaros projektas „Žaiskime kartu“