Šokis

Meno pedagogė (šokis) metodininkė, saviraiškos ir išraiškos šokio specialistė Audronė Speičienė

Išraiškos šokis – būdas vaikų meninei kompetencijai ugdyti. Išraiškos šokis tenkina vaiko judėjimo ir saviraiškos poreikį, tobulina jo fizinius gebėjimus, ugdo taisyklingą kūno laikyseną, pratina pažinti kūną, lavina muzikalumą, kūrybingumą, turtina dvasinį pasaulį.