Programa „Kimochi“

„Kimochis – socialinio-emocinio ugdymo programa parengta remiantis prasmingomis vaiko raidos ir socialinio-emocinio mokymosi teorijomis. Naudojamas toks mokymosi principas, kuris užtikrina, kad vaikai mokytųsi ir naudotų įgūdžius kasdieniuose gyvenimo sprendimuose ir situacijose. Mokoma kaip atpažinti ir suprasti emocijas savyje ir kituose. Vaikai taip pat išmoksta efektyvaus savęs valdymo įgūdžių, kurie vėliau padeda daryti atsakingus socialinius sprendimus emociškai įtemptose situacijose.

Pagrindiniai Kimochis – socialinio-emocinio ugdymo programos principai:

 • Puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas.
 • Jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai sudėtingose situacijose. Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai.
 • Programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSAKINGAS, ATJAUČIANTIS, MALONUS ir DRĄSUS.
 • Būtina sąlyga yra visus įtraukiantis ugdymas.
 • Pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais.
 • Mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti betarpiškų bendravimo situacijų metu.
 • Vaikams būtina suteikti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius.
 • Suaugusieji priklausantys ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti įtaką vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą.
 • Ikimokyklinio ugdymo specialistai yra tie žmonės, kurie turi galimybę prisidėti prie ypatingų, socialiai reikšmingų pokyčių kartu su vaikais ir jų tėveliais.

Vaikai naudodami „Kimochis“ priemones turės galimybę „įgyti  įgūdžių, kurie padės suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas.“

„Kimochis“ pamokos buvo sukurtos, remiantis šiomis penkiomis kompetencijomis:

 • Savęs pažinimas
 • Savęs valdymas
 • Socialinis pažinimas
 • Santykių kūrimo įgūdžiai
 • Atsakingas sprendimų priėmimas.

Siekiant sėkmingo socialinio bendravimo ugdomas charakteris. „Kimochis“ pamokėlėse integruojamos penkios charakterio vertybės:

 • Pagarba
 • Atsakomybė
 • Atkaklumas
 • Atjauta ir geranoriškumas
 • Drąsa.

Pamokos pateikia vaikams, pedagogams ir tėvams bendrą žodyną, kuris leidžia visiems „kalbėti ta pačia kalba“ apie jausmus ir emocijas.