Nuotolinis ugdymas

Nuo 2020 metų kovo 16 dienos vaikus ugdysime nuotoliniu būdu:

Vaikų ugdymo medžiagą, pasiekimų vertinimą rasite el. dienyne  www.musudarzelis.lt 

Pedagogai su vaikais ir tėvais bendraus,  „massenger“ ar „facebook“ paskyrose, el.paštu, telefonu.

Švietimo pagalbos specialistai rengs užduotis vaikams, konsultuos tėvus.

Pedagogai ir specialistai dalinsis vaikų ugdymo medžiaga, vaikų pasiekimais uždaroje įstaigos darbuotojų „facebook“ grupėje ir el. dienyne meniu punkte ,,Bendri dokumentai“.

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-25

Vaikų ugdymas ir priežiūros tvarkos aprašas nuo gegužės 18 d.