Įstaigos vizija ir misija

Misija

Teikti 1,5–6 metų amžiaus vaikams kokybišką ugdymą, atskleidžiant menines galias, atliepiant individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinant sėkmingą pasirengimą mokymuisi mokykloje, puoselėjant saugią, kūrybiškumą skatinančią vidaus ir lauko aplinką.  

Vizija

Menų darželis ,,Etiudas“ – atvira, inovatyvi ugdymo įstaiga, ugdanti vaikus nuo ankstyvojo amžiaus,  taikanti meno metodą, siekianti nuolat mokytis, plėtojant veiklą už institucijos ribų.