Įstaigos taryba

Įstaigos tarybos pirmininkė Nijolė Petraitienė

Nariai:

Daina Paškauskaitė

Eglė Baltrušaitienė

Jurgita Urnižienė

Jaroslavna Čiuchrij

Živilė Baltrėnienė