Darbo grupės ir komisijos

Vaiko gerovės komisija

  • Analizuojama smurto, patyčių problematiką, numato prevenciją;
  • Analizuoja vaikų pasiekimų rezultatus;
  • Vertinama darželio ugdymosi aplinką;
  • Teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo organizavimo vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų;
  • Sudaro švietimo pagalbos planus didelių ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
  • Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą.

Komisijos pirmininkė – Regina Žukauskienė, direktorė,
Komisijos sekretorė – Ingrida Naujokaitienė,

Nariai: Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,  Lina Bartkevičienė, logopedė, Milita Akambakienė, logopedė, Rita Naujokaitė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Regina Žukauskienė, direktorė;
Sekretorė – Rita Sriubienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ekspertė

Nariai: Lina Statkevičienė, meninio ugdymo pedagogė ekspertė, Dalia Juravičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė Bukmanaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė