Etiudas

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Apklausoje dalyvavo 102 tėvai (42%)

1.

Atsakė:

Mama - 90

Tėtis - 12

 

2. Amžius

Nuo 20 iki 30 m.

40

Nuo 31 iki 40 m.

41

Nuo 41 iki 50 m.

20

Nuo 51 iki 60 m.

1

 

3. Kurioje grupėje (ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje) ugdomas Jūsų dukra ar sūnus? (įrašykite) ikimokyklinėje – 65 priešmokyklinėje – 37

 

4. Kuriame mikrorajone, seniūnijoje Jūs gyvenate:

Dainava – 86; Šilainiai – 3; Kalniečiai – 2; Vilijampolė – 1; Žaliakalnis – 5; Freda – 1;

Rumšiškės – 1; Užliedžiai – 2; Jonava – 1; Naujamiestis – 1 .

 

Pažymėkite atsakymo variantą, kuris Jums atrodo labiausiai priimtinas

Pažymėkite (tik vieną eilutėje) Jūsų nuomonę atitinkantį rutuliuką.

Jūsų dukros ar sūnaus….

Visiškai nesutinku

 

Nesutinku

 

Sutinku

 

Visiškai sutinku

 

Neatsakė

1.

Ikimokyklinė įstaiga lengvai pasiekiama (viešuoju transportu, automobiliu)

 

2%

33%

65%

 

2.

Ikimokyklinė įstaiga netoli Jūsų namų

8%

8%

20%

64%

 

3.

Ikimokyklinė įstaigos patalpos estetiškai tvarkingos

 

 

50%

50%

 

4.

Ikimokyklinės įstaigos pastato išorė estetiškai tvarkinga

 

 

14%

86%

 

5.

Ikimokyklinėje įstaigoje patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam vaiko ugdymuisi

 

 

45%

55%

 

6.

Ikimokyklinėje įstaigoje auklėtojos ir administracija dėmesingi ir paslaugūs

 

 

39%

60%

1%

7.

Su ikimokyklinės įstaigos auklėtojomis ir administracija lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui

 

 

39%

61%

 

8.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos su vaikais ir jų tėvais būna rūpestingos, atidžios ir kantrios

 

2%

28%

68%

1%

9.

Ikimokyklinėje įstaigoje vaikai jaučiasi emociškai gerai

 

 

43%

57%

 

10.

Ikimokyklinėje įstaigoje tinkamos higienos sąlygos (temperatūra patalpose, ventiliacija, tualetai, karštas vanduo ir kt.)

1%

5%

50%

43%

1%

11.

Ikimokyklinės įstaigos darbuotojai visuomet pasitempę ir tvarkingi

 

 

45%

55%

 

12.

Ikimokyklinė įstaiga renovuota, pakeisti langai

 

 

22%

78%

 

13.

Ikimokyklinės įstaigos maitinimo paslaugos mus pilnai tenkina (kokybiškas maistas, gausu vaisių ir daržovių)

 

 

36%

64%

 

14.

Ikimokyklinės įstaigos metodiniame kabinete daug knygų vaikų ugdymo ir kitais klausimais

 

1%

50%

44%

5%

15.

Ikimokyklinėje įstaigoje patogūs, ergonomiški baldai

 

14%

55%

31%

 

16.

Ikimokyklinėje įstaigoje viskas padaryta vaikų komfortui

 

10%

63%

26%

1%

17.

Ikimokyklinė įstaiga pritaikyta vaikams su negalia

10%

53%

21%

9%

7%

18.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija - atsidavę ir patenkinti savo darbu žmonės

 

 

50%

50%

 

19.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija sugeba išklausyti ir suprasti vaiką, tiek vaiko tėvus

 

 

40%

60%

 

20.

Ikimokyklinė įstaiga sistemingai teikia informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus

 

1%

50%

49%%

 

21.

Auklėtojos veda įdomias ir kokybiškas veiklas vaikams

 

 

35%

65%

 

22.

Ikimokyklinėje įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalios auklėtojos 

 

 

35%

65%

 

23.

Ikimokyklinės įstaigos administracija ir kiti darbuotojai puikiai išmano savo darbą

 

 

47%

50%

3%

24.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija visuomet mandagūs ir pagarbiai elgiasi su vaikais ir jų tėvais

 

 

46%

54%

 

25.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos pagarbiai bendrauja su vaikais

 

 

41%

59%

 

26.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos geba užtikrinti ugdytinių pažangą

 

 

47%

52%

1%

27.

Ikimokyklinės įstaigos patogi dienotvarkė

 

 

42%

57%

1%

28.

Ikimokyklinėje   įstaigoje vaikus ugdo ir  meno pedagogai, dirbantys studijose

 

1%

45%

54%

 

29.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos sąžiningos, teisingos, nešališkos bei pasitiki kitais įstaigos bendruomenės nariais

 

2%

42%

55%

1%

30.

Ikimokyklinės įstaigos administracijos atstovai sąžiningi, teisingi, nešališki bei pasitiki kitais įstaigos bendruomenės nariais

 

1%

42%

56%

2%

31.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija savo darbą atlieka kokybiškai

 

 

36%

63%

1%

32.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija visuomet laikosi susitarimų

 

1%

44%

55%

 

33.

Ikimokyklinė įstaiga turi gerą reputaciją

 

 

32%

68%

 

34.

Kreipiantis pagalbos, ikimokyklinės įstaigos  auklėtojos  ir administracija visuomet greitai ir laiku sureaguoja

 

2%

40%

55%

3%

35.

Ikimokyklinėje įstaigoje draugiškas vaikų tarpusavio bendravimas (nėra patyčių)

 

5%

55%

40%

 

36.

Ikimokyklinėje įstaigoje vaikams saugu

 

3%

51%

46%

 

37.

Ikimokyklinėje įstaigoje palankus psichologinis klimatas

 

 

39%

60%

1%

38.

Ikimokyklinėje įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų teisės

 

 

29%

70%

1%

 

Ką siūlytumėte keisti mokyklos veikloje? (įrašykite)

Viskas patinka, nieko nekeisčiau – 4%;
Įvesti elektroninį dienyną, kad auklėtoja aprašytų vaiko pasiekimus per savaitę – 1%;
Mokyti rašyti ir skaityti – 1 %;
Įsigyti tvorą  – 10%;
Sudėti trinkeles – 3%;
Įsigyti patogesnių baldų – 1%;
Trūksta šokio veiklų berniukams –  3%;
Įvesti būrelių –  2%;
Daugiau vesti veiklų lauke –  1%;
Daugiau veiklų, pritaikytų berniukams –  3%;
Mažinti vaikų skaičių grupėje iki 15 –  4%;

 

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 02 22
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos