Etiudas

Vaikų meninio ugdymo konsultaciniam metodiniam centrui 10 metų

 METODINIO DARBO PATIRTIS nuo 1993 m.

Vaikų ugdymo patirtimi dalinasi įstaigoje ilgesnį laiką dirbančios pedagogės. Miesto darželių pedagogėms yra žinomos R. Sriubienė, D. Talačkaitė, kitų darbo patirtis išryškėjo neseniai ir kol kas – tik įstaigoje. Aukštesnę ir aukščiausią kvalifikaciją įgijusios ugdytojos jau dešimtmetis (ir daugiau) dalinasi patirtimi ir respublikoje – J. Urnižienė, L. Statkevičienė, A. Speičienė, R. Žukauskienė, R. Adomaitienė.

Stenduose dauguma pedagogių rodo savos ugdymo metodikos ypatumus. A. Rašytinienės pranešimas praplečia vaikų ugdymo turinį aplinkosauginiais aspektais. D. Juravičienė aprašo projekto metodo taikymo grupėje patirtį. R. Sriubienė pasakoja apie vaikų vaizduotės lavinimą integruojant dailės ir žodinę raišką. D. Bitinienė atskleidžia organizuojamų kelionių įtaką visuminiam vaikų ugdymui. Auklėtojos, įgijusios muzikinį išsilavinimą, didesnį dėmesį skiria muzikos taikymui vaikų ugdyme. D. Paškauskaitė supažindina su muzikiniais žaidimais grupėje, D. Kaminskienė pasakoja apie ugdymo individualizavimą pasitelkiant muziką. V. Vaičiulienė atskleidžia muzikos galią kasdieniniame vaiko gyvenime. Bendrystei ir bendradarbiavimui skirti D. Talačkaitės ir V. Bielskienės stendai.

Kitos pedagogės bando apibendrinti dešimtmečio ir ilgesnę patirtį, išskirdamos svarbiausias savo metodikos struktūrines dalis. Išsamesnius pranešimus pristato dailės, muzikos, šokio pedagogės, kūno kultūros pedagogė R. Naujokaitė, logopedė L. Nefaitė. Meno metodo raida, apibendrinant darželio 20-metį, pateikta R. Adomaitienės stende.

Trijų stendų autorystė kolektyvinė, nes ir juose pateikta ilgametė renginių tradicija – ne vieno žmogaus darbas. Tai – Tėviškės, Motinos dienos ir Adventiniai renginiai, kurių vaizdus galima matyti ir šalia esančiuose kataloguose.

Du darželio vadovių R. Žukauskienės ir V. Bielskienės stendai skirti jų parengtų, išleistų ir respublikos ugdymo įstaigose naudojamų metodinių priemonių pristatymui.

Stendinių pranešimų stilius įvairus: nuo minčių koncentravimo talpiais sakiniais iki emociškai spalvingo Dovilės pranešimo. Dauguma pranešimų iliustruojami nuotraukomis. Metodinių darbų ekspoziciją sudaro 21 stendas.

Dr. Rimanta Adomaitienė

Kauno menų darželio „Etiudas“ metodininkė organizatorė  

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 12 12
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos