Etiudas

Vaikų dailės projektas Motinos dienai – meno metodo įgyvendinimo būdas ir sėkmingos vadybos pavyzdys

 

Rengiant projektą pirmiausia svarbu apmąstyti vaikams, pedagogams, visuomenei šiuo metu aktualią idėją. Telkiant komandą projektui rengti ir vykdyti svarbu idėją išgryninti, aptarti „iš visų pusių“. Po to rengiami nuostatai, paskleidžiama informacija iš pradžių Kauno, o vėliau respublikos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigoms. Pradėjome skleisti žinią, kviečiame dalyvauti ir už respublikos ribų esančias ugdymo įstaigas. 

Nuo nuostatuose nurodytos dienos ima „plaukti“ žinios iš susidomėjusių įstaigų, atskirų pedagogų apie ketinimą dalyvauti, o vėliau atsiunčia ir prašomą informaciją – projekte dalyvaujančių renginių nuotraukas ir kitus su tuo susijusius dalykus. Praneša apie straipsnius spaudoje, internete, pedagogų, tėvų atsiliepimus, prašymą tęsti šią įdomią veiklą, siūlo idėjas kitiems metams.

Pirmiausia šio projekto idėja buvo įgyvendinta įstaigoje. Pamatę sėkmę, 2004 metais organizavome renginį miesto mastu, o nuo 2007 m. projektas tapo itin populiarus respublikoje. Pvz., 2011 m. dalyvavo 15 433 vaikų, 2 175 pedagogų iš 26 savivaldybių.

Projekte dalyvauti vaikui svarbu, nes atkreipiamas dėmesys į jo santykį su mama. Žadinami, įvardijami geri jausmai, emocijos, jų išraiška dailės darbu. Skatiname šia patirtimi dalintis namie, darželyje ir už jo ribų. Matydami suaugusiųjų susidomėjimą, pagarbą, dėkingumą vaikai pajaučia savo kaip asmens vertę.

Pedagogų bendruomenė susitelkia vienu metu vienos idėjos vedami, nes yra kviečiami organizuoti šią vaikų dailės akciją visose įstaigose paskutinę darbo dieną prieš Motinos dieną. Po renginio matydami interneto erdvėj pateiktą šios vaikų dailės akcijos darbų, eksponavimo sprendimų įvairovę, pedagogai semiasi idėjų kasdieniniam darbui su vaikais.

Vaikų su dailės darbais išėjimas į miesto, miestelio aplinką švenčiant Motinos dieną ne tik namie, bet ir vaiko gyvenamoje aplinkoje, atkreipia visuomenės dėmesį į vaikų gyvenimo reiškinį – Mamyčių šventę. Matydami vaikų darbus, praeiviai susipažįsta su vaiko dailės raiška, mokosi suprasti, vertinti. 

2015 m. kovo 10 d. 

Regina Žukauskienė, Kauno menų darželio „Etiudas“ direktorė                                  

Rimanta Adomaitienė, metodininkė organizatorė 

Loading