Etiudas

Tradicijos

 

Saviti meno metodą įprasminantys renginiai  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės kompetencija. Kompozicijos kūrimas iš balto popieriaus 

Tarptautinis vaikų meno projektas, skirtas Motinos dienai

Vaikų dailės akcija-paroda „Mano tėviškė“

Adventiniai skaitymai Dainavos seniūnijos bendruomenei Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje „Šviesos keliu“

Vaikų Poezijos pavasarėliai

"Etiudo" metodinio darbo patirtis: stendinių pranešimų paroda

Seminarai mieste ir respublikoje

Konferencijos

Metodinės valandos-praktikumai

Konsultacijos

Meno pedagogų atviros veiklos tėvams

Vaikų meno projektai

Dailės akcijos

Vaikų dailės parodos, pedagogų parodos

Plenerai

Teatro etiudai

Šokio improvizacijos

Konkursai, festivaliai

Vaikų parodų katalogai

Metodiniai leidiniai, straipsniai spaudoje

Metodinės priemonės

Tarptautiniai projektai

Bendruomenės meno projektai

Įstaigos jubiliejiniai renginiai

Tradiciniai renginiai įstaigoje

Rugsėjo pirmosios šventė

Akcija, skirta pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti

Rudenėlio šventė

Rudeninių gėrybių kompozicijos grupių rūbinėlėse

Projektas „Draugo diena“

Akcija „Papuoškime eglutes darželio kieme“

Advento vakarai bendruomenei

Grupių Kalėdiniai renginiai tėveliams

„Trys karaliai“

„Užgavėnės“

Tarptautinė vaikiškos knygos diena

Renginys, skirtas žemės dienai "Auginu gėlę"

„Amatų dienelės“

Edukacinė valandėlė, skirta Žemės dienai A. Stulginskio mokykloje-DC

Velykų rytmetis

Teatro diena darželyje

Sporto šventės

Atvirų durų diena – dailės akcija „Draugystės šypsenos“

Saugaus eismo šventė

Renginys skirtas vaikų gynimo dienai „Arbatos popietė su šeima“

Vasaros stovykla „Žaiskime kartu“

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 02 22
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos