STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai

Aušrai Rašytinienei ir  Jūratei Grišmanauskienei suteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai (NKŽ) už projektą „STEAM education in kindergarten – discoveries, experiments, research“. Projektas pasiekė nacionalinį ir Europos standartą.    

Sveikiname Aušrą ir Jūratę, pelniusias kokybės ženklelius už vykdytą projektą

Kokybės ženklelis Aušrai Rašytinienei

Kokybės ženklelis Jūratei Grišmanauskienei

Mokinio-kokybės ženklelis

Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Ar vaikai susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo pedagogo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis. Tam pasitarnauti gali STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Mokiniai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalindamiesi atliktais tyrinėjimais, atradimais, patyrimais, įspūdžiais. Jie tampa visapusiškomis asmenybėmis, gebančiomis džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti, priimti sprendimus.

Tarptautinis projektas skirtas 3-6 metų amžiaus vaikams.

Projekto pradžia 2020  rugpjūtis –  pabaiga 2021 gegužė.

Tikslai

 1. Ugdysime vaikų suvokimą apie gamtinius reiškinius taikant STEAM metodo elementus.
 2. Didinsime mokinių motyvaciją bendrauti ir naudoti gebėjimus, susijusius su mokslu, technologijomis, matematika, inžinerija bei menais, pasitelkiant eksperimento bei tyrimo metodus.
 3. Dalinsimės inovatyviais ugdymo metodais pažintinių vaikų gebėjimams lavinti.
 4. Mokysimės vieni iš kitų – vaikų, tėvų, pedagogų.
 5. Mokiniai įgis pasitikėjimo savimi, drąsiai eksperimentuos, išmoks spręsti problemas, ieškos, tyrinės, kurs, sistemins ir pristatys sukurtus rezultatus.
 6. Mokiniai lavins pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę.

Darbo eiga

 • Projekto parterių paieška.
 • Veiklų plano ir terminų sukūrimas.
 • Numatomų STEAM veiklų aptarimas.
 • Puslapių veikloms pateikti sukūrimas.
 • Projekto partnerių prisistatymas (susipažindamas su šalimi, ugdymo įstaiga, ugdytiniais, pedagogais, pasidalijimas naudojamais IT įrankiais).
 • Logotipo kūrimas ir rinkimai.
 • STEAM veiklų vykdymas. Pristatymų ruošimas. Informacijos pateikimas. Pasikeitimas veiklomis.
 • Diskusijos forumuose.
 • Tiesioginiai internetiniai susitikimai bei mokymai.
 • Bendro produkto kūrimas ir pristatymas.
 • Bendravimas eTwinning live erdvėje.
 • Bendravimas, bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių.
 • Sklaida apie vykdomą projektą.

Refleksija.

Tikėtini rezultatai

Tobulės mokinių socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Vaikai išmoks tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, sisteminti ir pristatyti sukurtus rezultatus. Sukursime bendrą el. knygą, remiantis projekto veiklų metu pateiktais pavyzdžiais, pristatymais. Bus sukurtas netradiciniais metodais vestų veiklų vaikams koliažas. Pravestas tiesioginis internetinis renginys “STEAM projektinis ir patirtinis ugdymas vaikų darželyje“.
Filmas „ Įvairių šalių pedagogų patirtis STEAM ikimokykliniame ugdyme“. Apie vykdomo projekto rezultatus projekto dalyviai dalinsis ugdymo įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje ir kt.

STEAM UGDYMAS DARŽELYJE – ATRADIMAI, EKSPERIMENTAI, TYRINĖJIMAI (STEAM education in kindergarten – discoveries, experiments, research)

Šiame tarptautiniame eTwinning projekte dalyvauja 26 projekto nariai. Mokytojų, įsitraukusių į šį projektą skaičius yra: Graikija (1), Latvija (1), Lietuva (12), Rumunija (2), Turkija (10). Projekto autorė ir kuratorė Aušra Rašytinienė  

APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ

 1. Sukurta uždara facebook “STEAM education in kindergarten – discoveries, experiments, research” grupė, kurioje projekto partneriai diskutuoja ir dalinasi informacija apie vykdomą projektą.

https://www.facebook.com/groups/884620105394375

 1. Pasisveikinimo su projekto partneriais sukurtas powtoon filmukas.

https://www.powtoon.com/s/gljEeWTtpkp/1/m

 1. Reprezentacinis filmukas apie vykdomą projektą.

https://youtu.be/qiLU1T0aKfs

 1. Sukurtas projekto plakatas

 1. Filmukas apie apie vaikų atliekamą eksperimentą su vandeniu.

https://youtu.be/g2qG4RsbC2c

 1. Prie projekto prisijungusių tėvelių rugsėjo mėnesio atliekami eksperimentai namuose kartu su vaikais.

https://www.emaze.com/@AOWFQZWRT/children-experiment-at-home-with-their-parents

 1. “Saulutės” grupės auklėtinių nuotrauka

 1. Filmukas apie eksperimentą su vandeniu ir dažais.

https://animoto.com/play/8Pw7v5WgiKLSzrz1NQch3A

 1. Filmukas apie eksperimentą “Vanduo ir oras”

https://youtu.be/DZcVv-pBXQY

 1. Kad sužinoti grupės tėvų nuomonę apie vykdomą eTwinning projektinę veiklą “Saulutės” grupėje”, sukurta google anketa – klausimynas „Kaip vertinate vykdomą eTwinning projektinę veiklą“

https://docs.google.com/forms/d/1pG6ZnrvsSMW0w6XEeq3E4tQi1FneaaYKLBnJHygHSiw/prefill

 1. Vykdytos apklausos apie vykdomą eTwinning veiklą “Saulutės” grupėje išvados.

Išvados apie vykdytą apklausą. Conclusions on the ongoing survey.pdf

 1. Filmukas apie eksperimentą “Iš kur atsiranda spalvos?”

https://youtu.be/p2x1qYfCExw

 1. Elektroninė Book creator knygelė apie konstravimo dieną “Saulutės” grupėje.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/puPKFxqsQsOLhth2b5P2bQ

 1. Filmukas apie eksperimentą Polietileno maišelis, vanduo ir pieštukai“

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d339538103kP1044391936o2l1/our-experiment-bag-water-pencil

 1. Filmukas apie eksperimentą „Ko bijo mikrobai?“

https://vimeo.com/426148339

 1. Prie projekto prisijungusių tėvelių spalio mėnesio atliekami eksperimentai namuose kartu su vaikais.

https://www.thinglink.com/scene/1369987534355955715

 1. Filmukas apie vaikų kūrybinį darbą iš natūralių medžiagų „Drugelis“.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d340900215kP1075751627o2l1/the-butterfly-from-of-flowers-and-leaves

 1. Filmukas apie tai, kaip vaikai mokosi atpažinti medžių lapus ir surasti darželio kieme augančius medžius.

https://youtu.be/YpNzo6uJS4M

 1. Su auklėtiniais dalyvavavome Europe Code Week 2020 renginiuose ir mokėmės programavimo su bitute robotu Bee-Bot. Filmukas apie vykdytą veiklą bei gautas apdovanojimas.

https://youtu.be/8tSXU8gxX8o

 1. Filmukas apie eksperimentą su saldainiais SKITTLES.

https://animoto.com/play/h1N2MSAHdhgE3p8sX4BiNQ

 1. Filmukas apie žaidimus- eksperimentus, padedančius vaikams ugdyti dėmesį, susikaupimą, lavinti smulkią vaikų motoriką.

https://promo.com/share/5f9137c3b02da639173faf7f?utm_source=v1_shareDialog2_copy

 1. Tiesioginis internetinis etwinning renginys su prjekto partneriais „MEET, PRESENT, WAWE…

 1. Elektroninė Book creator knygelė apie prie projekto prisijungusių tėvelių lapkričio mėnesio atliekamus eksperimentus namuose kartu su vaikais.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/6XHq7oSPShiRHrXYQP3HHw

 1. Mokiniai kartu su mokytoja susipažįsta su tarptautinio eTwinning  STEAM education in kindergarten – discoveries, experiments, research”projekto partnerių veikla

 1. Šventėme kartu 2020 m. Tarptautinę Lauko klasės dieną. Šią dieną vaikai gali laisvai judėti natūralioje aplinkoje, pažinti aplinką ir būti aktyvūs

https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d343082053k8365446o2l1/Outdoor%20Classroom.%20Day%20Movemen

 1. Vaikams patinka groti su muzikiniais instrumentais. Dažnai jie patys bando eksperimentuoti su jais net nežinodami kaip teisingai juos naudoti. Mes nusprendėme išbandyti kiekvieną instrumentą ir išmokti su jais groti. Vaikai sužinojo, kad instrumentus galima naudoti ir dainuojant dainas

https://youtu.be/k4J8SZqVleQ

 1. Vaikai su mokytoja ruošiasi nuotoliniam internetiniam „eTwinning“ susitikimui su projekto partneriais

https://youtu.be/mCQ1kglOv-M

 1. Vaikų kūrybinis darbas iš natūralių medžiagų „Stebuklingos medžio šakelės“.

Gamtoje galima rasti įvairių medžių šakų. Jie gali sužadinti mūsų vaizduotę. Vaikai gavo savaitgalio užduotį: jie turėjo sode ar miške surasti ypatingą medžio šakelę ne didesnę kaip 10 cm ilgio. Darželyje vaikai iš atsineštą medžio šakelę priklijavo prie kartono lapo ir kūrė įsivaizduojamą darbą. Medžio šakelės sužadina vaikų vaizduotę!

https://youtu.be/QPDdnNJnOtg

 1. Dėkojame Daliai Janulčikienei ir vaikams iš Kauno vaikų lopšelio-darželio „Spindulys“ už eksperimentą. Mūsų vaikams labai patiko šis eksperimentas ir panoro jį išbandyti patys

https://www.canva.com/design/DAENyFdi_aI/d3J48iDYdtoPoHBWz8_iOg/view?utm_content=DAENyFdi_aI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Vaikai pasakoja apie vabalus – gyvalazdes. Mes terariume auginame 6 vabalus: 3 jau saugusius ir 3 jauniklius. Vaikai vabalus prižiūri patys: juos maitina, valo jų namus. Vabalai maitinasi rožių, braškių, ąžuolo ir klevo lapais. Vaikai stebi kaip vabalai auga. Vaikams patinka su vabalais bendrauti ir žaisti. Tai yra puikūs vaikų draugai

https://youtu.be/n6_Z-YMeZ8w

 1. Vaikų tėvai tęsia pažadą aktyviai dalyvauti eTwinning projekte ir siūlo susipažinti su lapkričio mėnesį namuose su vaikais atliktais eksperimentais. Visą vaizdo medžiagą ir eksperimentų aprašymus įdėjau į elektroninę knygą

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/lR3ksfrcRTCuJyh3Ey69eQ

 1. Eksperimentas „Valome vandenį: Purvinas – švarus“. Eksperimentui naudojome nešvarų kiemo vandenį ir plastikinius indus. Eksperimentui naudojome nešvarų kiemo vandenį ir plastikinius indus. Apžiūrėjo vaikai ir popierinio rankšluosčio skiautelę – per ją bėgs purvinas vanduo. Į indelius iškloti arba panardinti popieriniai rankšluosčiai ir medžiagos skiautelės. Į indelius supilamas purvinas vanduo. Vaikai stebi, kaip iš lėto pro medžiagą ir popierių varva vanduo . Neįtikėtina! Po kiek tai laiko, vanduo tapo daug švaresnis!

https://www.powtoon.com/s/bSbyRD3jUrm/1/m

 1. „Saulutės“ grupės vaikai labai stengėsi sukurti gražius šventinius sveikinimus projekto partneriams. Vaikai labai nori, kad jų atvirukai pasiektų draugus prieš didžiąsias šventes. Mieli draugai iš Turkijos (mokytoja Derya Doğan), Rumunijos (mokytoja Elena-Georgiana Bîzu) ir Latvijos (mokytoja Ilze Veidmane), mūsų dovanos jau keliauja pas jus

 1. Puslapyje „Bendras veiksmų planavimas“ pakvietėme visus projekto partnerius balsuoti ir išsakyti savo nuomonę apie bendrą visų darbą šiame projekte iki Naujųjų metų. Diskusija ir balsavimas vyks šią savaitę, gruodžio 1–4 d. Balsavimo ir diskusijos ieškokite puslapio apačiojehttps://twinspace.etwinning.net/119902/pages/page/1168132

 1. Vaikai lašino dažus į plastikinę lėkštelę su vandeniu. Jie ant išsiliejusių dažų uždėjo nedidelį balto popieriaus lapą. Taip jie sukūrė įdomius ir spalvingus raštus. Vėliau jie išdžiovino lapus su raštais ir priklijavo piešinius ant atviruko. Šiuos atvirukus vaikai dovanos partneriams – draugams  iš tarptautinio „eTwinning“ projekto „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrimai“

https://youtu.be/zEU21cGVGCA

 1. Vaikų sukurta Kalėdų Senelio sveikinimo atviruko dėlionė. Vaikai nori, kad jūs pažaistumėte kartu!

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2436388ee1d9

 1. Vaikai puošia grupės Kalėdų eglutę. Ugdomi vaikų socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Lavinami kalbos ir jutimo gebėjimai

https://app.emaze.com/@AOTRZRLFW/how-the-children-of-the-saulut-group-decorated-the

 1. Visas šio mėnesio darbas yra susijęs su prieššventinėmis nuotaikomis. 

https://youtu.be/_0ReFPpfiXE

 1. Man labai malonu pasveikinti jau pasirašytą ir patvirtintą dviejų „eTwinning“ projekto „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrimai“ partnerių bendradarbiavimo sutartį: CĂDINIŢA CU P.P. „SCUFIŢA ROŞIE“ ALBA IULIA. RUMUNIJA. Direktorė: prof. Seician Maria, projekto partnerė Elena-Georgiana Bîzu ir dailės darželis „Etiudas“ Kaunas, Lietuva. Režisierė: Regina Žukauskienė

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

 1. Vaikai, matydami partnerių eksperimentą su Voru, labai norėjo tai padaryti. Kaip jiems sekėsi, galite pamatyti vaizdo įraše

https://animoto.com/play/jY8bHVW3AeWcA55XHVv0Mg

 1. Vaikai labai jaudinasi, kad šiemet yra mažai sniego. Kaip Kalėdų senelis ateis pas juos? Vaikai nusprendžia langus papuošti baltai. Gal tai padės greičiau padengti žemę sniegu?

https://promo.com/share/5fdba2bee0863039d77c6970?utm_source=v1_shareDialog2_

 1. Kalėdinis ir Najametinis sveikinimas tarptautinio eTwinnng projekto partneriams

https://promo.com/share/5fe5ab8d256bd65ef473aa51?utm_source=old_share_page_share_dialog

 1. „Saulutės“ grupės vaikai sulaukė kalėdinio pašto iš savo draugų, „Linelio“ grupės vaikų ir auklėtojos Astos. Vaikai labai apsidžiaugė gautu sveikinimo atviruku. Todėl suskubo patys kurti sveikinimo atviruką „Linelio“ grupės vaikams. Jie paprašė, kad „Linelio“ grupės vaikams skirtą laišką nuneštų šarka

https://animoto.com/play/gTvfXpE1iKLoO51StV3gqg

 1. Šalyje paskelbtas karantinas. Mes negalime artimai kontaktuoti su kitų darželio grupių vaikais. Vaikai labai norėjo pasveikinti artimiausius eTwinning projekto partnerius, savo kaimynus „Ąžuoliukų“ grupės vaikus ir auklėtoją Jūratę.   Todėl nusprendėme tai padaryti „nuotoliniu“ būdu

https://youtu.be/1beYo3jCaP4

 1. Dėkojame mokytojai Birutei Balsaitienei iš Kauno “Žvangučio” vaikų darželioir jos mokiniams už idėją! Vaikai išbando dar vieną sveikinimo atvirukų gaminimo būdą.

https://vimeo.com/495531418

 1. „Saulutės“ grupės vaikus pradžiugino dovana iš Latvijos. Vaikai gavo sveikinimo atvirukus iš Latvijos (Jūrmalos) darželio „Zvanins“ („Eco“ mokyklos). Dėkojame savo eTwinning projekto partneriams ir mokytojai Ilzei už gražius atvirukus ir sveikinimus

 1. Ilgai lauktos dovanos iš Rumunijos jau atkeliavo pas „Saulutės“ grupės vaikučius. Tai sveikinimai iš Grădinița cu Programos Prelungit „Scufița Roșie“, Alba Iulia, Rumunija, mokytojos  Bîzu Georgiana. Mes džiaugiamės ir dėkojame už gražią dovaną !
 2. Bendras projekto partnerių darbas – sukurta partnerių elektronine sveikinimų knyga „Holiday greetings to project partners“. Kūrybiniame STEAM procese dalyvavo 18 projekto partnerių                                          https://www.storyjumper.com/book/read/93991236
 3. Ilgai lauktos dovanos iš Rumunijos jau atkeliavo pas „Saulutės“ grupės vaikučius. Tai sveikinimai iš Grădinița cu Programos Prelungit „Scufița Roșie“, Alba Iulia, Rumunija, mokytojos  Bîzu Georgiana. Mes džiaugiamės ir dėkojame už gražią dovaną !

 

 1. Vaikai atlieka eksperimentą “Nešvarus sniegas”. Vaikai vandenyje matė mažus trupinius, vanduo nebuvo visai švarus. Stebėdami vandenį pro padidinamąjį jie matėte daug purvo! Vaikai padarė išvadą, kad net ir „švariausiame“ sniege knibžda bakterijų ir mikrobų, pilna purvo.

 https://youtu.be/OplHI962KM8

 1. Bendras darbas lauko erdvėje. Centruota kompozicija „Pasaulio sutvėrimas“. Dailės pedagogė Lina. Vaikai vaizduoja augalus, gyvūnus, žmones, dėliojant pasirinktus molio, akmens ir medžio elementus, imituojant įvairią žmonių veiklą (medžių sodinimą, šulinių kasimą ir kt.).

https://animoto.com/play/9VNj1CRnbOu0EPJ4FcjnEw

 1. Sukurta 4-oji „Eksperimentuoju kartu su tėveliais namuose“ gruodžio mėnesio book creator knyga.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/qzNB7cf3R3auPXhlbaaZpA

 1. Vaikų kūrybinis darbas „Darbeliai iš druskos ir tešlos“. Iš druskos ir miltų tešlos vaikai patys gamino kalėdinius žaisliukus.

https://vimeo.com/498701156

 1. Tiriamasis darbas „Kuri eglės kamienas yra storesnis?“ Vaikai ieškojo kieme augančių eglių, (iš akies nustatė) išsirinko storiausią ir ploniausią egles. Tada išmatavo jas su virve. Palygino virvių ilgį. Įsitikino, kad spėjimas buvo teisingas. Tada žingsniais išmatavo virvės ilgį.

https://animoto.com/play/aIfGJKZGaiChPUSIptqEZw

 1. Vaikai gamina paukščiams lesyklas iš antrinių žaliavų „Lesyklėlės paukšteliams“.

https://vimeo.com/502274531

 1. Chemijos pradžiamokslis. „Spalvų burtų eksperimentas“. Eksperimentas su raudongūžiu kopūstu.

https://animoto.com/play/w5RxOLFkRB15to3m4FdV1w

 1. Erdvinių geometrinių figūrų konstravimas  “ Kubas ir Prizmė”.

https://youtu.be/nOuybSUSDL0

 1. Su vaikais dalyvaujame vietiniame eTwinning renginyje „Bee Hotel“,kurį organizavo mūsų projekto partnerė iš Turkijos Ayfer EKİZ.

https://www.canva.com/design/DAEUWBm_-C0/W2uDXYvxHMJE2OeFea1iyw/watch?utm_content=DAEUWBm_-C0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Techninės jėgos žaidimas „Eksperimentinis popieriaus tiltas“. Jei sulankstome popierių klostėmis, jis atlaiko ne tik plastiko, bet ir stiklo svorį.

https://youtu.be/cCm3CpQUqBs

 1. Pažintinė ir jutiminė veikla „Kas slepiasi smėlio dėžėje?“ Vaikų užduotis yra rasti daiktą smėlio dėžėje ir jį pavadinti.

https://www.canva.com/design/DAEVAfhX9pE/qsO4DzDRIySWnQijk9CCgg/watch?utm_content=DAEVAfhX9pE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Mes prisijungėme  prie  projekto partnerės, Nicoletta Hustiuc, iš Rumunijos eTwinning renginio „Safer Internet Day for children. Kiekvienas mokytojas turi žinoti saugumo internete svarbą ir pasakyti tai vaikams.

https://www.flipsnack.com/6768FC6D75E/new-flipbook.html

 1. 5-oji sausio mėnesio Eksperimentų knyga „Eksperimentuoju kartu su tėveliais namuose“ Vaikų tėvai dalijasi savo eksperimentais, kuriuos atliko namuose su savo vaikais.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/ZlkBN0WTRz-yZG8OYyceqw

 1. Eksperimentas „Spalvų ir sniego magija“(1). Norėdami sukurti spalvotą paveikslą, vaikai panaudojo įvairių spalvų krepinį popierių ir sniegą. Vaikams patiko stebėti besisklaidančius po sniegu dažus, džiaugtis tirpstančio sniego ir spalvoto popieriaus sukurtais raštais.

https://www.canva.com/design/DAEVwC7BI9g/Vqyzo5qZmt6rOjoibnIXUg/watch?utm_content=DAEVwC7BI9g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Lietuva švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vaikai labai myli savo šalį. Jie sukūrė trispalves gėles, kuriomis papuošė savo grupę. „Mes mylime savo šalį-Lietuvą“

https://animoto.com/play/U4PNAMcXjAuP0G94NEU5iw

65.Antroji  „Spalvų ir sniego magija“ veikla.  Vaikai iš nuspalvinto popieriaus kuria paveiksliuką. Jie naudoja įvairių formų trafaretus ir spalvoto A5 kartono lapą. Vaikai apibrėžia formą, iškerpa ir užklijuoja ant kartono lapo. Savo paveikslėlį papuošia spalvotomis gėlytėmis. Savo sukurtus paveikslėlius dovanoja Lietuvai!

https://www.canva.com/design/DAEV2h89cIQ/view?utm_content=DAEV2h89cIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Eksperimentas “Pipirai ir druska”. Vaikai susipažįsta su elektrostatikos žaidimu, jie eksperimentuoja trindami plastikinį arbatinį šaukštelį į vilnonį audinį, kuris įsikrauna elektra ir pradeda traukti mišinį į save.

https://vimeo.com/516634822

 1. Vaikų nuotolinio ugdymo užduotys, kurias vaikai atliko būdami namuose.

https://www.flipsnack.com/6768FC6D75E/elektronin-knygel-vaik-nuotolin-s-veiklos-zcm4k997t9.html

 1. Bendras projekto partnerių darbas. Book creator knyga „Eksperimentai, kuriuos vaikai atliko namuose kartu su savo tėvais“.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/novLCcW1SJSxX9mjkvNs-w

 1. Mūsų vaikų darželyje kasmet vyksta Amatų dienos. Mūsų grupės vaikai šiais metais susipažino su senoviniais molio gaminiais. Vaikai susidomėjo puodžių amatu. Jie eksperimentavo su moliu, kūrė savo molinius indus.

https://youtu.be/jqz3uiUwMys

 1. Vasario mėnesio vaikų atliktų eksperimentų namuose su savo tėveliais elektroninė knygelė. Joje sudėti eksperimentai ir jų aprašymai.

 https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/k-urPyVuT4Ob2JZQvYGPVg

 1. Elektrostatiniai žaidimai. Eksperimentas „Įelektrintas balionas ir popieriaus gabaliukai“

https://youtu.be/kxODCfZMAGQ

 1. Vaikai stebėjo besikeičiančią gamtą, darželio ir namų kiemo aplinką. Vaikai piešė įvairias formas, pasitelkę vaizduotę sukūrė iš jų daiktus, gyvūnus, objektus.

https://www.storyjumper.com/book/read/101120056

 1. Įvadas į chemijos pagrindus. Eksperimentas „Slaptas rašalas“

https://youtu.be/r17eYYPwIwg

 1. Kovo 15 dienos tiesioginio renginio – seminaro „STEAM ugdymas darželyje įgyvendinant „eTwinning “ projektus“ akimirkos. 


 1. Pagaliau atėjo pavasaris. Vaikai patys sodino augalus ir juos augino. Vaikai aiškinosi, ko reikia, kad pasėta sėklytė (augalas) sudygtų ir sėkmingai augtų.

https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d355121327k4350165o2l1/Jaunieji daržininkai    

 1. Kovo 18 d. tiesioginio „eTwinning“ renginio „STEAM ugdymas darželyje įgyvendinant„ eTwinning “projektus“ akimirkos.


 1. „Gedimino pilį“  vaikai statė iš antrinių žaliavų. Jie naudojo kartoninius tualetinio popieriaus ritinius.

https://vimeo.com/526637411

 1. Straipsnis apie vykdomą eTwinning projektinę veiklą elektroniniame žurnale „Švietimo naujienos“.

 https://www.svietimonaujienos.lt/steam-ugdymas-darzelyje-igyvendinant-etwinning-projektus/

 1. „Saulutės“ grupės vaikai labai nori išmokti rūšiuoti buitines atliekas.  Vaikams yra svarbu, kokioje Žemėje gyvena. Jie rūpinasi savo aplinka.

  https://www.storyjumper.com/book/read/102997706

 1. Eksperimentas „Skysčių mainai“. Tokius skysčių mainus per vandeniui laidžią pertvarą vadiname osmosu.

https://animoto.com/play/3OE1TOSigAx8FbHpI5GvDg

 1. Sukurta fotomozaika apie STEAM projektą ir projekto partnerių veiklą.

https://mosaically.com/photomosaic/8d9f5695-c6c2-4910-8a83-88e65a9c95a9

 1. Eksperimentas „Velykinių kiaušinių dažymas“.


https://vimeo.com/533163542

 1. Sveikinimas projekto partneriams.

 1. Mūsų pareiga yra saugoti aplinką. Todėl vaikai uoliai mokosi rūšiuoti buitines atliekas.

https://youtu.be/kfaPgiovu1Y

 1. Eksperimentas „Velykiniai kiaušiniai“https://youtu.be/ztRUF3yLScM

 1. Personažų žaidimas. Vaikai ant magnetinės lentos dėlioja pasirinktą personažą. Vaikai turi būti atidūs ir surasti visas tinkamas detales.

 

 1. Eksperimentas „Velykiniai kiaušiniai kitaip“.

https://app.emaze.com/@AOTCTTLOT/easter-eggs-otherwise

 1. “Osmosinis žaidimas”. Eksperimentas su žirniais.

https://vimeo.com/533618352

 1. „Saulutė“ grupės auklėtiniai stebi teatro pedagogės Dovilės šešėlių teatro veiklą apie parskrendančius pauktšelius. Vaikams patinka ne tik žiūrėti, klausytis sekamos pasakos apie paukštelių ilgesį tėvynei, meilę savam miškui. Jie noriai imasi veiklos ir patys.Vaikai patys kuria, veikia, įgarsina paukščių balsus.

https://youtu.be/QfgP3zXMiGE

 1. Kovo mėnesio elektroninė internetinė knyga “Eksperimentuoju kartu su tėveliais savo namuose”.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/u-lH8qhnROSZPT-XHJdL4A

 1. Vaikams labai patinka mokytis raideles: jas rašyti, skaityti. Mylimiausia raidė yra M – ji mamos raidė, ji mokytojos raidė! Ši raidė yra pati svarbiausia , taip sako vaikai. Todėl jie nutarė M raidę papuošti.

https://vimeo.com/538356480

 1. ORO SLĖGIS IR ORO SRAUTAS. Eksperimentas “Kybantis vanduo”.

https://youtu.be/k9sRisbHLwg

 1. Mes prisijungėme prie partnerių iš Latvijos organizuojamos viktorinos apie paukščius.


http://linoit.com/users/ausryne/canvases/Codingt%20and%20bird%20quiz

https://animoto.com/play/RjzaweoEvOqHYUcXOdQK0g

 1. Žaidimas akių ir pirštukų koordinacijai lavinti.

 https://vimeo.com/540758678

 1. Pasaulinės Žemės dienos renginiai.Vaikai mokėsi rūšiuoti buitines atliekas, sodinti gėles, jomis rūpintis, kurti kūrybinį darbą iš perdirbtų medžiagų … mėnesį baigėme gamindami daugkartinius maišelius. Vaikai mokosi rūpintis mus supančia aplinka, todėl mažiau naudos polietileno maišelius.

https://youtu.be/AroAzvQJwcQ

 1. Vaikai susipažino su išmaniuoju sraigiuku Qobo. Vaikai kartu su sraige galėjo mokytis programavimo. Nauja draugė jiems padėjo mokytis! Vaikai sudėliojo pasirinktas korteles, per kurias keliavo sraigiukas. Tai bent protingas sraigiukas Qobo!

https://youtu.be/JzGwxZHXjDU

 1. Artėjančiai Mamos dienos šventei vaikai ruošėsi ne vieną dieną. Vaikai su meile kūrė vazonus gėlėms, kurias dovanos savo mamytėms

https://vimeo.com/544250371

 1. Džiaugiamės įvykusiu tiesioginiu eTwinning internetiniu projekto partnerių susitikimu. Vieni kitiems padovanojome gėlių žiedus, pasveikinome vieni kitus su eTwinning gimtadieniu.

 1. Kaip „Saulutės“ grupės vaikai šventė „eTwinning“ gimtadienį.

https://vimeo.com/547147523

 1. Projekto partnerių apklausos išvados apie vykdytą STEAM projektą.

Apklausos išvados

 1. Prisiminkime tiesioginį eTwinning partnerių susitikimą  „Žydėkite mūsų draugystės gėlės!”, kuris vyko 2021 metų gegužės 7 d. Renginio metu atlikome eksperimentą – vandenyje sužydo popierinės gėlės. Tai buvo partnerių dovana vieni kitiems. Mokyklos, kurios dirbo nuotoliniu būdu, šį eksperimentą vaikai atliko su tėvais namuose. Buvo ir prisijungimo prie renginio problemų, tačiau mokytojos su vaikais pasidalino savo eksperimentu su mumis visais. Esu laiminga, galėdama jums parodyti, kaip mums visiems pavyko įgyvendinti tiesioginio internetinio eTwinning susitikimo idėją.

https://vimeo.com/548026353

 1. „Saulutės“ grupės vaikai ieško gamtos paveikslų. Įvardina trafaretą (grybas, ežys, kriaušė ir kt.), pasakoja, kokios spalvos šį daiktą sutinkame gamtoje, kokie dar yra išskirtiniai požymiai (švelnus, dygliuotas ir kt.). 1. Sulaukėme viešnios iš Visuomenės sveikatos priežiūros centro. Specialistė vaikams priminė, kodėl reikia plautis rankas ir kaip teisingai tai daryti.

https://vimeo.com/550044291

 1. Mūsų vaikai džiaugsi galėdami išreikšti savo nuomonę apie vykdytą tarptautinį eTwinning projektą.
 1. Lauko klasės diena darželyje. Šią dieną mūsų vaikai skyrė lauko inžinerijos darbams: smėlio dėžėje tiesė kelius, statė tiltus. Mokėsi bendradarbiauti ir bendrauti žaisdami, dalintis darbo priemonėmis

https://animoto.com/play/syBdh8pOMVDS5um201e4ow

 1. “Pilnas tulpių krepšelis”. Vaikams patinka tulpių žiedai. Visi kartu nusprendė savo rankomis sukurti popierines tulpes. Visas savo išlankstytas tulpes sudėjo į krepšelį.

https://youtu.be/z0IXWsBBaDg

 1. „Saulutės“ grupės vaikai mėgsta programavimo pamokėles. Jie tai atlikti gali su bite robotu. Mūsų bitė Ritė šį kartą vaikams padeda sužinoti, kur kokie gyvūnai gyvena. Vaikai įtvirtino matematinius skaičiavimo gebėjimus, pakartojo sąvokas: pirmyn, tiesiai, dešinėn, kairėn.

https://youtu.be/uB0_XkUYlno

 1. „Saulutės“ grupės vaikai susipažįsta su žoliniu augalu – kiaulpiene.Jie atidžiai apžiūri kiaulpienės sandarą: šaknį,pumpurą, stiebą, žiedą, sėklyną.Vaikai pievoje ieško jiems reikalingų kiaulpienės dalių: pumpurėlių, žiedų, sėklyno-pūkuotos pienės galvutės. Atliko du eksperimentus: Pirmas eksperimentas. Kas nutinka, kai kiaulpienes mes pamerkiame į vandenį? (Koteliai įpjauti). Kiaulpienės koteliai susiraito! Antras eksperimentas. Kas nutinka, kai pūkuotą kiaulpienės galvutę (sėklyną) panardiname į stiklinę su vandeniu ir vėl ištraukiame? Vaikai spėlioja: pūkeliai nukrenta, pūkeliai sušlampa ir susispaudžia… Ogi pūkuotai galvutei nieko neatsitinka!

 1. Tai yra paskutinė balandžio mėnesio elektroninė knyga apie vaikų ir tėvų eksperimentus, kuriuos jie kartu atliko savo namuose.

https://read.bookcreator.com/MocyyZQttZRAMcLpyc2XFGhiNCZ2/8Ryzo5ZBT_eZ6tJX5ZuLrA

 1. Kvapų pasaulis – uodžiame, atpažįstame, pavadiname. Ugdome regėjimo, lytėjimo, kvapų pojūčius.  Laviname gebėjimą įsidėmėti, prisiminti, pavadinti. Susipažįstame su prieskoniais, kuriuos naudojame maisto gaminimui: lauro lapai, juodieji pipirai, kmynai, gvazdikėliai.

https://youtu.be/ATTzy1jXjp4