„Skaitmeninės, novatoriškos tėvų ir bendruomenės įsitraukimo į vaikų ugdymą strategijos“ (DIGI-S.PA.C.E.)

Gautas 36 mėnesių finansavimas projekto įgyvendinimui

Projekto pradžia  2019 m. rugsėjis, projekto pabaiga 2022 m. rugpjūtis 

Partneriai

 

 • UK: Create Partnership Trust (projekto koordinatoriai), STAFFORDSHIRE UNIVERSITY
 • Italija:My School srl; Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s
 • Portugalija: PontoPR – Publicidade e Robótica, lda; Agrupamento de escolas de Alpendorada
 • Lietuva: Kauno menu darželis „Etiudas“ ; :Všį „Psichologinių idėjų namai“

Tikslas

Užkirsti kelią ankstyvajam mokyklos baigimui, diegiant novatoriškus vaikų ugdymo metodus.

Uždaviniai

 • Įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą, užkertant kelią prastiems mokymosi rezultatams;
 • Užkirsti kelią socialinei atskirčiai;
 • Naudojant IT įrankius atrasti ir įdiegti visą mokyklą apimančios strategijos novatoriškus vaikų ugdymo metodus;
 • Siekti bendradarbiavimo, kolegialumo.

 

Rezultatai

 • Intelektiniai produktai:
 1. Sukurtas mokymų rinkinys mokyklų darbuotojams ir pedagogams, kurie konsultuos tėvus. (Vyks apmokymai tarptautiniu mastu).
 2. Sukurtas tėvų įtraukimo į vaikų ugdymo procesą gairės, kuriose atsispindi turinys, valdymo strategijos. (Tokiu būdų sustiprinamas tėvų dalyvavimas.)
 3. Sukurtas mokymų rinkinys, skirtas tobulinti tėvystės įgūdžius. (Mokymai sustiprins tėvystės įgūdžius, leis tėvams įsitraukti į vaikų ugdymo procesą. Didelis dėmesys skiriamas neformalioms įtraukimo priemonėms.)
 4. Sukurta DIGI- S.P.A.C.E. programėlė. (Programėlė kartu su mokymų rinkiniu tėvystės įgūdžiams tobulinti leis pasiekti geresnių rezultatų vaikų ugdymo procese.)
 • Projekto poveikis tiesiogiai dalyvaujantiems mokyklos darbuotojams
 1. Įgis žinių apie strategijas ir praktikas, kurios leis skatinti aktyvų tėvų ir bendruomenės įtraukimą į vaikų ugdymo procesą. Priims pozityvią nuostatą tai daryti efektyviai.
 2. Praturtins mokymo metodus ir paskatins naujovių naudojimą vaikų ugdymo procese;
 3. Išplėtos, pagilins IT įgūdžius (visi intelektiniai produktai bus internetinėje erdvėje)
 4. Ugdys asmenines savybes, orientuotas į motyvaciją, savikontrolę, problemų sprendimą, išteklių valdymą.
 5. Praturtins kvalifikacinį portfolio, kuris bus pripažintas ES („Europass“ mobilumas, CV, kalbos pasas)
 • Projekto poveikis tėvams
 1. Įgis bendravimo įgūdžių;
 2. Padidės pasitikėjimas savimi;
 3. Praplės savo akiratį ir taps pilietiškesni;
 4. Praplės požiūrį apie skirtingas kultūras, tokiu būdu sustiprindami asmeninį socialinį vystymąsi
 5. Sustiprins savo socializaciją ir vaidmenį bendruomenėje, aktyviai dalyvaudami mokyklų iniciatyvose (tokiu būdu sustiprės socialinė ir kultūrinė integracija)
 6. Patobulins IT įgūdžius.
 • Projekto poveikis partnerių organizacijoms
 1. Įgis patirties naudoti naujus mokymo(si) metodus ir skleis ją seniūnijos ir miesto pedagoginei bendruomenei;
 2. Padidės mokyklos prestižas vietos, nacionaliniu ir ES lygiu, dalinantis gerosios patirties pavyzdžiais;
 3. Įstaigos išmoks taikyti novatoriškus vaikų ugdymo metodus, įkvėptus bendradarbiavimo ir tėvų dalyvavimo planuojant / įgyvendinant / vertinant švietimo veiklą;
 4. Patobulintas e-mokymosi kompetencija, suteikiantis mokyklų darbuotojams daugiau galių;
 • Projekto poveikis vaikams
 1. Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme teigiamai veiks vaikų savivertę ir skatins pasitikėjimą savimi. Tėvai, dalyvaudami vaikų ugdyme, pagilins žinias apie vaikų gebėjimus, ugdomas kompetencijas, susipažins su įstaigos aplinka – sėkmingai pratęs ugdymą namuose.
 2. Vaikai įgis žinių apie kitas šalis, žmones, jų kultūrą. Reflektuotos, vertins surastą informaciją, taikys vaidmeniniuose ir didaktiniuose žaidimuose;
 3. Vaikai lankysis tėvų darbovietėse, susipažins su įvairiomis profesijomis;
 4. Vaikai didžiuosis savo šeima, jos tradicijomis;
 5. Naudodami interaktyvios lentos įrankius vaikai atliks įvairias užduotis, patys ieškos sprendimo būdų, diskutuos, išbandys „minčių šturmo“ metodiką.
 6. Didės vaikų motyvacija mokytis. Bus užtikrintas aktyvus vaikų dalyvavimas ugdymosi procese.
 7. Sustiprės vaikų gebėjimas laikytis taisyklių, išlaukti savo eilės.

Projekto metu įgyti nauji, inovatyvūs vaikų ugdymo ir mokymo metodai padės pedagogams lavinti vaikų mokėjimus bei įgūdžius ir kūrybiškai juos taikyti praktinėje veikloje;