„Seku seku pasaką“ (I am tell you faire tale)

Projekto pradžia 2019 rugpjūčio 08 d. – pabaiga 2020 gegužės 31 d.

Kauno menų darželis „Etiudas“: kūrėjas – Aušra Rašytinienė, dalyvis – Asta Rastenienė

Projekte  dalyvauja: Graikijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos,Turkijos, Serbijos pedagogės ir jų ikimokyklonio ugdymo auklėtiniai.

APIE PROJEKTĄ

Vaikas su pasakų pasauliu susipažįsta vos pradėjęs kalbėti. Pasakos turi įtakos visapusiškam vaiko ugdymui bei daro stiprią įtaką vaiko asmenybės vystymuisi : lavina vaizduotę, smalsumą, plėtoja intelektą; ugdo kalbą, plečia žodyną, užsimezga dialogo pagrindai; padeda geriau suprasti save bei kitus, pajusti ne tik savo, bet ir kitų norus bei emocijas. Pasakos moko reikšti jausmus, įvardinti juos ir suvokti. Pasakos harmonija, kalba ugdo vaikų gebėjimą suvokti estetines vertybes. Klausydamiesi, kurdami pasakas arba jas vaidindami, vaikai gyvena savo pasakų herojų gyvenimus. Žaisdami vaikai išlieja emocijas, vidinę įtampą, formuojasi savikontrolės įgūdžiai. Projekto dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, jų tėveliai, pedagogai. Projekto metu partneriai dalinsis patirtimi, kaip ugdo, lavina vaikus supažindindami juos su pasakų pasauliu.

TIKSLAI

– Pasakų pagalba ugdysime visuminį vaikų švietimą.

– Ugdant vaikų kūrybiškumą, naudosime netradicinius metodus ir priemones.

– Tobulinsime bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

– Vaikai kartu su tėveliais ir pedagogais kurs pasakos personažus ir iliustracijas.

DARBO EIGA

Projekto pradžia 2019 rugsėjis – pabaiga 2020 gegužė.

 1. Projekto partnerių prisistatymas (Linoit lentoje).
 2. Pasakojimas, kaip vaikai supažindinami su pasakomis, jų kūrimu ir inscenizavimu (nuotraukos, filmai).
 3. Pasakų personažų, iliustracijų kūrimas ir jų pateikimas Twinspace erdvėje.
 4. Vaikų mylimiausių pasakų veikėjų piešinių albumo kūrimas.
 5. Sukurtos pasakos elektroninis variantas (Bookcreator arba Storyjumper).
 6. Vaikų kūrybinių darbų paroda (ugdymo įstaigoje, bibliotekoje …)
 7. Populiariausios, labiausiai vaikams patinkančios pasakos inscenizavimo (lėlių teatras, stalo teatras, pirštelių lėlės, vaikų vaidinimas ir pan.) pristatymas ( filmuota medžiaga, nuotraukų koliažas).
 8. Visuminis (holistinis) vaikų ugdymas pasitelkiant pasaką: pažinimo, kalbos, skaičiavimo, meno (dailė, šokis, teatras, muzika) sritys.
 9. Tarptautinės teatro dienos šventė ugdymo įstaigoje.
 10. Išvyka už įstaigos ribų (teatrą, biblioteką, knygyną, laisvalaikio centrą).
 11. Projekto partnerių susitikimas (tiesioginis renginys) ir refleksija.

TIKĖTINI REZULTATAI

Klausydamiesi, inscenizuodami sekamas pasakas, vaikai susipažins su įvairiausiais pasakų perteikimo žanrais, personažais. Lavės vaikų gebėjimas komunikuoti su bendraamžiais ir suaugusiais. Sukurs savo pasakų knygeles, piešinių albumus arba filmukus, surengs kūrybinių darbų parodas. Projekto dalyviai pasidalins gerąja patirtimi eTwinning platformoje bei savo ugdymo įstaigos internetinėje svetainėje ar spaudoje. Pedagogai įgis daugiau patirties vaikų ugdyme. Lavės mokinių kalba, vaizduotė. Jie taps draugiškesni, išmoks dirbti komandoje.

 

pedagogo apdovanojimas

vaiko apdovanojimas