Priėmimas

Už centralizuotą vaikų priėmimą menų darželyje „Etiudas“ atsakinga 

direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Bielskienė.

Tėvų prašymai priimami  I-V  8.30 – 16.30 val.

Pasiteiravimui: tel. (8 -37) 313 991
el. paštas: etiudas@dr.com

Primename tėveliams, kad registruojant vaiką į eilę reikalinga:

  • vaiko gimimo  liudijimo kopija;
  • prioritetą patvirtinantis dokumentas;
  • registruojami tik asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu:

  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0982750efef11e99681cd81dcdca52c

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

Atvedimo-ir-išleidimo-tvarka

Vaikų priėmimas į Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklines grupes

http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/informacija-tevams-IU.pdf