Etiudas

MAŽASIS POEZIJOS PAVASARĖLIS

Literatūrinė vaikų raiška darželyje
Dr. Rimanta Adomaitienė

Kauno menų darželio „Etiudas" metodininkė organizatorė

Literatūrinę vaikų raišką galima apibūdinti atkreipiant dėmesį į vaiko santykį su tikrove, į kalbinę raišką, žmogaus vaizdavimo pobūdį. Vieni tarsi iš šalies stebi įvykius, pvz., trimetis Justas eiliuoja:
Skrido varna į mišką.
Nutūpė ant lapo.
Patupėjo ir vėl skrido į mišką.
Nutūpė ant uodegos.
Patupėjo ir vėl skrido į mišką... (P. 26)

Tokia vaiko saviraiška artima epiniam kūriniui.
Kiti vienaip ar kitaip išreiškia savo vidinius nusiteikimus. Šešerių metų Vismantė eilėraštuką pavadino „Mano Nakas".
Labas, Nakai, duok man savo letenėlę.
Aš tavęs labai pasiilgau.
Aš liūdėjau, kai tavęs nebuvo šalia.
Žinok, aš tave labai myliu. (P. 35)

Tokia vaiko raiška atliepia lyrinės literatūros rūšį.
Yra vaikų, kurie ne pasakoja, o veiksmo įvykius perteikia veikėjų poelgiais ir pokalbiais, t. y., dramine literatūros kalba, pvz., šešiamečio Antano išgyvenimai eilėraštyje „Pamečiau dantuką".
Aš ėjau laiptais.
Pajutau, skylutė tarp dantų.
Išsigandau. Nėra dantuko.
Kur jis dingo? Žiūriu, kas ten guli?
Ant laiptų dantukas. Mano dantukas. (P. 41)

Darželyje daug dėmesio skiriama tautosakai orientuojant vaikus į tradicines vertybes. Tiek tarp pagrindinių grožinės literatūros rūšių bei žanrų, tiek ir vaikų saviraiškoje nėra ryškių ribų, tačiau akivaizdu, kad vaikų literatūrinė kūryba atliepia suaugusiųjų šios meno rūšies ypatumus.
Visų vaikų žodinė raiška pasižymi nuoširdumu, atvirumu, spontaniškumu, netikėtais minčių deriniais. Jie eiliuoja, pasakoja apie savo gyvenimą čia ir dabar - darželyje, namie, pas senelius kaime. Su meile kalba apie artimiausius žmones - mamytę, tėvelį, broliuką, sesytę, kitus šeimos narius, auklėtoją. Meilumą išreiškia augintiniams, žaisliukams. Vaikai išgyvena suaugusiųjų jiems skaitytų pasakų, eilėraščių, per TV ar kitur matytus vaizdus ir žodžiais išreiškia įspūdžius.
Menų darželyje „Etiudas" auklėtojos, logopedė, teatro pedagogė, kiti meno pedagogai ir visi darbuotojai rūpinasi vaikų kalba, o taip pat - literatūriniu mažųjų ugdymu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai darželyje mokosi kalbėti - perteikti mintis, jausmus, o taip pat skatinami klausytis, suprasti ir reaguoti. Kuriame aplinką, skatinančią vaikus skaityti ir rašyti. Ugdome pomėgį knygai, estetinės nuovokos pradmenis. Laviname vaizduotę, mąstymą, atmintį, gebėjimą susikaupti. Orientuojamės į šio amžiaus vaikų meninio suvokimo ypatumus - aktyvumą, emocingumą, susiliejimą su išmonės pasauliu, polinkį tapatintis su personažais. Tikslingai parinkdami literatūros kūrinius vaikams, laviname jų kalbos jausmą, pateikiame klausytis vaizdingos, kupinos metaforų, palyginimų, pasikartojimų, hiperbolių, tarmybių kalbos. Vaikai pajunta kalbos ritmą, rimą, kuria ir plėtoja estetinę ir emocinę patirtį.
Nuo 1992 m. menų darželyje „Etiudas" pradėta užrašinėti vaikų žodinę raišką. Auklėtojos Angelė, Daina, Daiva pirmosios susidomėjo eiliuojamomis šešiamečių mintimis ir jas užrašė. Dabar buvę auklėtiniai Aistė, Ieva, Liucija, Šarūnė, Vykintas, Audrius, Tautvydas, Evelina, Monika, Mantas, Eglė, Justina, Indrė yra jau 25 metų amžiaus, o jų vaikiški eilėraščiai liko darželio vaikų poezijos rinktinėje.
Iki 2000 m. vaikų žodinė raiška buvo užrašinėjama retkarčiais, o vėliau į šį procesą įsitraukė vis daugiau auklėtojų: 2000 m. - 6, 2001 m. - 10, 2005 m. - 12, 2006 m. - 14 auklėtojų. Pedagogėms patiko ne tik vaikų eiliavimas, bet ir trumpi ar net puslapio apimties pasakojimai, pasakos. Ugdytojos užrašė atskirų vaikų, o taip pat ir grupinius literatūrinės saviraiškos rezultatus.
Įstaigos direktorė Regina pasiūlė auklėtojoms rengti vaikų žodinės raiškos knygeles. Auklėtojos kasmet sugalvodavo ir paruošdavo įvairaus pobūdžio, įvairaus formato, atskirų temų, vaikų individualias ir grupines knygeles. Vaikų kūrybos pateikimo formas kūrė pačios auklėtojos. Apibendrindama šią metodinę informaciją direktorė nusprendė rengti atskiras metų knygas. Parengtos 7 knygos. Paskui kilo idėja parengti didesnės apimties leidinį. Direktorė Regina parengė iliustracijas - paties vaiko dailės darbą tekstui ar to laikotarpio kito vaiko tekstui artimą tapinį ar piešinį. Knygoje išspausdintos 32 iliustracijos. 81 puslapio leidinyje „Mažasis poezijos pavasarėlis" sutalpinta 1993 m. - 2006 m. užrašyti 292 darželio vaikų kūriniai - eilėraščiai, pasakos, pasakojimai. Tekstus kompiuteriu rinko auklėtoja Daina ir logopedė Rima. Knygos maketą parengė ir surado rėmėją knygai išleisti 200 egz. tiražu direktorė. Knygos sudarytoja Regina parašė pratarmę, atsiliepimus pateikė Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Dainavos" filialo vedėja LUMA narė Vilma Urniežiūtė ir VDU doc. dr. psichologė Bronislava Grigaitė.

2011 m. vasario 1 d.

 

 

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 12 12
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos