Etiudas

Misija

Menų darželis ,,Etiudas“ - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga sudaro palankias sąlygas 3-7 metų vaikams įgyti meninę ir kitas sėkmingam ugdymuisi mokykloje reikalingas kompetencijas, siekia tenkinti svarbiausius vaiko poreikius, puoselėja saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, žadina vaiko tautinio tapatumo jausmą.

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 12 12
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos