Etiudas

Vasario mėnesio planas

 

Data

Renginio pavadinimas

Koordinuoja                    Atsakingas  

Dalyvauja                                         

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas " Gyvūnai šalia mūsų”

( “Animals close to us ").

Ūkio gyvūnai. Penkios gyvūnų laisvės.

Aukl. Aušra

1-30

Nacionalinis eTwinning projektas „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją jūs?“

Aukl. Aušra

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas "Valgykime vitaminus"("Let's eat vitamins")

Aukl. Nijolė P.

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas "Kalėdinės dekoracijos”

Aukl. Rita, Ingrida

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Pasakos. Suvienykime mūsų vaikus“ ( „Tales. Getting our children together“ )

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Pamiršti žaidimai“ ( „Forgotten games“ )

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Žaliasis menas“ ( „Green Art“ )

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Eilėraščiai, proza, tradicijos“ ( „Poems, prose, tradition“ )

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Klausyk, kalbėk, išreikšk, veik“ ( „Listen, talk, spell, act“ )

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Žiemos sezonas“ („Happy winter“

Priešm. ugd. ped. Jūratė

1-9

Kauno ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų vaikų – tėvų – pedagogų fotografijų akcija – paroda  Žiemos mozaika 2018 „Dovana Lietuvai“

Aukl. Aušra, Jūratė Gr., Eglė, Nijolė Š., Nijolė P., Sigita, Rita

1-30

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodinės kūrybos ir dailės darbų paroda,  skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Augu Lietuvoj“

Aukl. Rita, dailės ped. Lina, auklėtojos

1-30

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda – konkursas „Atvirukas Lietuvai“, skirtas Lietuvos 100-mečiui

Aukl. Daina, Nijolė P., Jūratė Gl.

1-30

VGK inicijuotas projektas „Lavinkime vaikų kalbą“. I etapas

Logopedė Lina, auklėtojos, tėvai

5-19

Tarptautinė priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių vaikų dailės darbų paroda „Dovana Lietuvai"

Log. Milita, dail. Ped. Lina

7 d. 10.00

Ekskursija į A. Žikevičiaus saugaus eismo mokyklą

 

7 d.13.30

VGK komisijos posėdis  

Komisijos nariai

13 d. 16.15

Užgavėnės

Muz. ped. Jurgita, dailės ped. Lina, šokio ped Audronė, auklėtojos

14 d. 10.30

„Saulutės“ grupės edukacinė išvyka į V. Kudirkos biblioteką

Aukl. Aušra

15-30

Pedagoginės veiklos priežiūra. Ugdomosios veiklos bei papildomo ugdymo planavimas. Vaikų pasiekimų aplanko rengimas

Pav. Virginija

15 d. 10.00

Renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui

Priešm. ugd. ped. Virginija, Dalia, aukl. Daina  

19-30

Nuotraukų paroda „Mūsų Lietuva“ „Gintarėlio“ grupėje

Aukl. Eglė

22 d. 10.00

Renginys, skirtas Lietuvos 100-mečiui. „Tapome dovaną Lietuvai“

Dailės ped. Lina, priešm ugd. ped. Virginija, Dalia, Eglė, Sigita, Jūratė, Daina

22 d. 10.30

Muzikos mokytojų draugijos metodinis renginys „Netradiciniai muzikos instrumentai bei jų poveikis“

Muz. ped. Jurgita

7 d. 10.00

Paskaita auklėtojų padėjėjoms

Psichologė Dalia

27  d. 13.30

Mokytojų tarybos pasitarimas.

Direktorė, tarybos  nariai

28 d. 16.00

Kauno tautinės kultūros centro ansamblio „Ratilėlis“ koncertas

Muz. ped. Jurgita, auklėtojos

 

 

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 02 22
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos