Etiudas

Spalio mėnesio planas

 

Data

Renginio pavadinimas

Koordinuoja                    Atsakingas  

Dalyvauja                                         

1-30

Etiudo bendruomenės meninis projektas „Metamorfozės“

Dailės ped. Lina, bendruomenė

1-15

Tėvų apklausa „Veiksniai, įtakuojantys vaikų savijautą

Pav. Virginija, auklėtojos. tėvai

1-20

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir pedagogų foto paroda,  „Mano mažieji draugai“, skirta tarptautinei gyvūnų globos dienai. Organizatorius Klaipėdos lopšelio–darželio „Papartėlis“

Aukl. Aušra, Eglė B., Jūratė Gr., Daina, Sigita, Nijolė, Jūratės Gl.

1-30

„Pelėdžiukų“ grupės vaikų dailės darbų paroda „Ruduo keliauja spalvų taku“

V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje „Berželio“ padalinyje Taikos pr. 113B

Auk. Rita

2 d. 10.00

„Varpelio” grupės išvyka į V. Kudirkos biblioteką

Priešm. ugd. ped. Dalia

5 d. 11.00

Pasaulinė gyvūnų globos diena. Kinologo Dariuas ir šunio Rėjaus dresūros pasirodymas

Aukl. Sigita

10 d. 10.00

Susitikimas su vaikų knygelių autore Zita Gaižauskaite

Aukl. Aušra

11-30

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų pažintinis-kūrybinis projektas „Pasakėlė Džaniui Rodariui"

Aukl.  Rita, Ingrida

12 d. 11.00

Muzikinis spektaklis.  Vaidina Kauno simfoninio orkestro muzikantai profesionalai D. Krapikas ir D. Kepežinskas

Pav. Virginija, auklėtojos

15 d. 10.30

„Kregždutės” grupės išvyka į V. Kudirkos biblioteką į

Priešm. ugd. ped. Jūratė

16-30

Pedagoginės veiklos priežiūra.

Ugdomosios veiklos bei papildomo ugdymo planavimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas

Pav. ugd. Virginija

16 d. 9.30

Bendradarbiavimas su Dainavos progimnazija „Rudenėlis lapais bėga“

Priešm. ugd. ped. Diana

17 d. 10.00

Metodinis praktikumas muzikos pedagogams

„Muzikinės dirbtuvės“

Muz. ped. Jurgita

23 d. 10.00

„Pelėdžiukų” grupės išvyka į V. Kudirkos biblioteką klausyti Džanio Rodario pasakų

Aukl. Rita, Ingrida

26 d. 10.00

Metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas: realybė ir iššūkiai“

Komanda

 25  d. 13.00

VGK posėdis

Komisijos nariai

30 d.  13.30

Mokytojų tarybos pasitarimas

Direktorė, pav. Virginija, pedagogai

8-12

Psichikos sveikatos diena

Psichologės Dalia, Ingrida

17 d. 11.00

Šventė „Rudeninis šviesoforas“

Priešm. ugd. ped. Jūratė, aukl. Nijolė, Almonė

25-27

Švietimo mainų paramos fondo tarptautinės programos eTwinning profesinės raidos seminaras Varšuvoje

Aukl. Aušra

NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

1-30

Įgyvendinama ilgalaikė socialinių-emocinių įgūdžių prevencinė ugdymo programa Kimoči

Teatro ped. Dovilė

1-30

„Varpelio“  priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė tarptautinė programa „Zipio draugai“

Priešm. ugd. ped. Dalia

1-30

Nacionalinis eTwinning projektas „Augu su knyga“

Gyvūnai knygelėse. 

Aukl. Aušra

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas „Žaisti, mokytis ir augti kartu“ („Play, learn and grow together“)

Aukl. Aušra

1-30

Nacionalinis eTwinning projektas „Darželis ir šeima - du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“

Logotipo kūrimas ir rinkimas. Dalyviai dalinasi tėvų informavimo apie vaikų ugdymą būdais ir priemonėmis.

Aukl. Aušra

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas „Vanduo yra gyvenimo šaltinis“ (Water is the source of life)

Priešm. ugd. ped. Jūratė

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Žaliasis menas“

 („Green Art“)

Dailės ped. Lina

1-30

Tarptautinis eTwinning projektas  „Klausyk, kalbėk, išreikšk, veik“ („Listen, talk, spell, act“ )

Dailės ped. Lina

Tėvų susirinkimai

02 d,. 17.00

„Bitutės“ grupės tėvų susirinkimas dailės studijoje

Aukl. Loreta

3 d. 17.00

„Varpelio“ grupės tėvų susirinkimas

Priešm. ugd. ped. Virginija, Dalia

Atviros pedagogų veiklos

 

Nijolės P. atvira veikla pedagogams

Pav. ugd. Virginija, auklėtojos

15 d. 10.00

Dainos atvira veikla pedagogams

Pav. ugd. Virginija, auklėtojos

 

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 10 23
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos