Etiudas

Kauno menų darželio „Etiudas“ patirtis tarptautiniuose projektuose

         Kauno menų darželio „Etiudas“ pedagogai sėkmingai dalyvauja tarptautinėje „eTwinning“ programoje, kurdami vaikų meno projektus ir su Europos švietimo įstaigomis dalindamiesi inovatyviomis vaikų meninio ugdymo idėjomis. Virtualaus bendradarbiavimo projektai integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, siekiant efektyviau plėtoti vaikų sėkmingam ugdymui(si) būtinas kompetencijas. Vykdydami „eTwinning“ projektinę veiklą, susipažįstame su kitų šalių kultūra, tradicijomis, švietimo sistemomis, tobuliname bendravimo užsienio kalba įgūdžius, išbandome ir pritaikome IKT naujoves.

 

       Didelio užsienio šalių ugdymo įstaigų susidomėjimo šiemet sulaukė menų darželio direktorės          Reginos Žukauskienės inicijuotas projektas „Laiškas mamai“ („A Letter for a Mother“), kviečiantis netradiciškai švęsti Motinos dieną. Projekte gausiai dalyvavo mokyklos ir darželiai iš Turkijos, Kroatijos, Lenkijos, Albanijos, Serbijos, Slovakijos ir Lietuvos. Projekto partneriai savo įstaigose organizavo mamoms skirtus meno renginius, akcijas, parodas. Kolegų iš Slovakijos ir Italijos projekte „Paveikslas Mamai“ („Picture for Mom“) „Etiudo“ vaikai kartu su bendraamžiais iš kitų šalių įvairiomis kalbomis kūrė koliažinį žodžio „mama“ žodyną. „eTwinning“ platformoje stebėdami projekto rezultatus, vaikai sužinojo, kad daugelyje šalių šis žodis rašomas ir tariamas panašiai. Tai paskatino labiau domėtis užsienio kalbomis. Projekte dalyvavę vaikai ir pedagogai džiaugėsi originalia, informatyvia ir rezultatyvia veikla.

      Visus mokslo metus vykdytas ir šiemet baigtas dailės pedagogės Linos Statkevičienės sukurtas tarptautinis vaikų Žemės meno projektas „Land Art“. Jo tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, Žemės meno pagalba išryškinant skirtingų šalių gamtos savitumus. Virtualioje bendradarbiavimo erdvėje „TwinSpace“  su  partneriais iš Austrijos, Slovėnijos, Graikijos, Lenkijos teikėme informaciją apie nuveiktus darbus, dalinomės pastebėjimais ir vertingomis nuorodomis.  Dalyvaudami projektuose „Žaliasis menas“ („Green Art“), „Darbai iš antrinių žaliavų“ („Recycled Crafts“), „Kurkime meną iš perdirbtų medžiagų“ („Let's recycle art at school“), skleidėme originalias vaikų ekologinio meno idėjas, stebėjome ir lyginome įvairių šalių ekosistemas, išbandėme naujas galimybes siekiant taupyti gamtos išteklius. Estijos pedagogų sukurtų kompiuterinių programėlių pagalba „Etiudo“ vaikai mokėsi rūšiuoti antrines žaliavas, susipažino su jų perdirbimo galimybėmis kitose šalyse.

      Projekte „Žaidimai-netinkamo elgesio priešas“ („Games are Enemy of Negative Behaviours“) dalyvavę „Etiudo“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Jūratė Glambienė, Nijolė Petraitienė ir jų ugdytiniai susipažino su Ispanijos, Italijos, Rumunijos mokyklose vykdoma vaikų netinkamo elgesio prevencine veikla-edukaciniais žaidimais. Projekto dienoraštyje pedagogės pristatė savo praktinės veiklos medžiagą, su projekto partneriais diskutavo apie tinkamo vaikų elgesio skatinimo būdus ir formas.

     „eTwinning“ kokybės ženkleliai įteikti „Etiudo“ pedagogei Aušrai Rašytinienei už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose projektuose „Lauko pedagogika darželyje“ („Kindergarten outdoor learning“), „Stebuklingas medis“ („Magic tree“) ir sukurtus nacionalinius projektus „Obuolys“ ir „Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo“. Mūsų įstaigai tai - pripažinimas, siekiant kokybės ir atvirumo europinėje bendradarbiavimo veikloje.

      Dalyvavimas ir pasiekimai „eTwinning“ projektinėje veikloje mūsų vaikus skatina ir motyvuoja kūrybinei, ugdomajai veiklai. Tikslingai naudojant informacines, komunikacines technologijas betarpiškai bendraujama ir bendradarbiaujama su bendraamžiais visoje Europoje. Taip plečiamas vaikų akiratis, lavinami socialiniai, pažinimo įgūdžiai, ugdomas savarankiškumas, patiriamas sėkmės jausmas.

Kauno menų darželio „Etiudas“ meno pedagogė ekspertė Lina Statkevičienė

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 12 12
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos