Etiudas

BEATLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ 2014

Ikimokyklinių įstaigų vaikų XV adventinė dailės paroda

Penkiolikti metai rengiame kasmetinę adventinę Kauno darželių vaikų dailės parodą sakraliose senamiesčio vietose. Šiemet vienuoliktą kartą prieš vaikų parodą organizavome kvalifikacinį seminarą pedagogėms. Jau įprasta, kad į jį susirenka arti 70 pedagogių (ne tik iš Kauno).  

Seminarą pradėjome simboliniu vaizdu ar žodžiu išreikšdamos individualią advento patirtį: „Ką man reiškia adventas?“. Šįkart, atkreipdamos dėmesį į aukštesniąsias dvasines vertybes, kalbėjome apie Betliejaus žvaigždę. Tai – Dangaus ženklas žmonėms apie nežemišką įvykį žemėje. Mąstydamos apie Jėzaus Kristaus Gimimą, prisiminėme istoriškai patikimus astronominius faktus ir teologinę tiesą, atskleistą Šv. Rašte. Iš naujo bandėme suvokti ir įsivaizduoti, kas įvyko  Betliejuje prieš du tūkstančius metų ir kas vyksta dabar. Dalinomės lankymosi tose vietose įspūdžiais, išgyvenimais, mintimis.

Prieškalėdiniame reklamų margumyne (pirkti pirkti kuo daugiau), metų pabaigos darbų šurmulyje – sustoti, nutilti, nurimti reikia nemažų valios pastangų.   

Todėl seminaro-parodos adventinę dvasią atliepiame siekdamos paprastumo. Naudojame tik baltą popierių ir mažiems vaikams priimtiną dailės techniką.

          Tęsiame balto popieriaus plastikos technikų mokymąsi. Dailininkė Lina atskleidė, kaip Betliejaus žvaigždės žinią, Advento – Šv. Kalėdų laukimo būseną išreikšti balto popieriaus erdvine kompozicija. Lina supažindino, o pratybų metu dalyvės pačios išbandė sukurdamos trimatį karpinį, plėšinį ar lankstinį. Mokėmės naujai pažvelgti į šviesos-šešėlio, pozityvo-negatyvo galimybes plokštumoje ir erdvėje.

          Ekspozicijoje matomi erdviniai vaikų sukurti vaizdai ir mintys atskleidžia pedagogės darbo „virtuvę“. Šeimoje ugdomas vertybes auklėtoja pratęsia, papildo, pagilina ar net naujai sudomindama įdiegia vaikui darželio kasdienybėje. Kuo gyvena ugdytojas, tuo persiima ir vaikas. Vaikų darbai ir komentarai padeda suprasti, kiek pedagogė pasitiki vaiku, kiek jam nurodinėja ar net veikia jo vardu. Įsigilinę pamatysime įvairių variantų. Mūsų tikslas – padėti vaikui patirti autentišką vaikystę jaučiant ir išgyvenant krikščioniškas vertybes, o taip pat – spontaniškos dailės raiškos malonumą.

Šiemet seminare dalyvavo pedagogės  iš Kauno miesto ir rajono, iš Alytaus, Kaišiadorių, Raseinių, Ukmergės, Jurbarko rajonų (iš viso mokėsi 63 dalyvės). Vaikų dailės parodoje eksponuojame 193 darbus iš 29 ugdymo įstaigų. Darbus kūrė 181 vaikas.

 

Nuo 2004 m. kasmet rengiamo tradicinio projekto „Seminaras pedagogėms-vaikų dailės paroda“ sumanytojos ir vykdytojos yra Kauno menų darželio „Etiudas“ direktorė Regina Žukauskienė, metodininkė organizatorė Rimanta Adomaitienė ir Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ auklėtoja, dailininkė Dainora Čižinauskienė. Nuo 2008 m. į komandą įsijungė „Etiudo“ auklėtoja, menotyrininkė Dovilė Talačkaitė ir nuo 2011 m. – „Etiudo“ dailės pedagogė, dailininkė Lina Statkevičienė. Šių metų seminarą ir parodą organizavo Lina, Rimanta ir Regina.

Parodos kuratorė  L. Statkevičienė

 Dr. R. Adomaitienė


Betliejaus_zvaigzde_katalogas_2014

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 12 12
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos