Naujienos dėl Covid-19

Naujausias LR vyriausybės nutarimas, kurio vadovaujamės.  Mums svarbiausias 2.2.9.1 papunktis: “ ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“. 

Karantinas_2020_11_14+(003)

Gyvenant šiuo sunkiu ir neįprastu laikotarpiu bei rūpinantis savo emocine ir psichologine sveikata, psichologinės pagalbos ar konsultacijos galite kreiptis į psichologę Ingridą Naujokaitienę Tel.  860403206 ir visuomenės sveikatos specialistę Virginiją Zieniūtę. Tel 867529241,  867693601 

Algoritmai, kaip elgtis COVID-19 metu
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbti-algoritmai-kaip-elgtis-jei-ugdymo-istaigos-darbuotojas-ar-mokinys-susirgo-covid-19-liga

Dėl švietimo veiklos karantino laikotarpiu
Inf. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras